Spotkanie z piorunem                                                                   

Pierwsza pomoc

  1. Pierwszą rzeczą jest zadbanie o bezpieczeństwo swoje i ofiary. Należy usunąć wszelkie ostre przedmioty. Jeśli ofiara jest na ulicy to trzeba zabezpieczyć ją przed samochodami.
  2. Kolejną czynnością, jaką trzeba wykonać jest sprawdzenie przytomności poszkodowanego. W tym celu należy głośno zadać pytanie „czy coś się stało”. Jeśli osoba nie odpowie to potrząsamy ją za ramiona. Jak nie będzie żadnej reakcji to znaczy, że jest nieprzytomna.
  3. Następnym zadaniem jest wezwanie pomocy. W tym celu należy zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu 112. Informacje, które trzeba przekazać to imię i nazwisko, wiek, miejsce zdarzenia i co się stało. Na wszystkie zadane później pytania należy odpowiadać ze spokojem. Nigdy nie rozłączamy się pierwsi!
  4. Następną rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie oddechu ofiary. Obserwując klatkę piersiową i nasłuchując stwierdzamy czy poszkodowany oddycha, czy nie. Jeśli tak, to układamy osobę w pozycji bocznej ustalonej. Rany oparzeniowe przykrywamy opatrunkami jałowymi, a złamania unieruchamiamy. Co 2 minuty sprawdzamy czy ofiara oddycha. Jeśli oddechu nie ma, to reanimujemy ofiarę udrożniając jej drogi oddechowe, wykonujemy oddechy ratownicze i masaż serca. Kiedy ofiara zacznie oddychać to postępujemy jak z tą, która oddychała samodzielnie.
Objawy wskazujące na skuteczność resuscytacji:
  •  zaróżowienie skóry,
  •  zwężenie rozszerzonych źrenic,
  •  powrót akcji serca,
  •  powrót spontanicznego oddechu,
  •  odzyskanie przytomności.
Kreator strony - przetestuj